Projects from 2009

GiP E-Pool

Uitgevoerd van september 2009 tot januari 2010 voor Capgemini.

Achtergrond en beschrijving

Het doel dit project was het realiseren van een proof of concept van een electronische lift-service, waarmee lifters en bestuurders via SMS met elkaar in contact konden worden gebracht, waarbij sprake moest zijn van een lage drempel voor potentiële gebruikers. Het systeem maakt gebruik van diverse webservices zoals Google latitude. Tijdens het project is gebruik gemaakt van de agile ontwikkelingsmethode Scrum waarbij 3 sprints over een periode van 3 maanden zijn uitgevoerd.

Sprint 1: Match function

Tijdens deze sprint stond het crëeren van een match tussen verschillende locaties van lifters en bestuurders. Door gebruik te maken van Google latitude en verschillende routeberekeningsalgoritmen, zowel offline als online via Bing, wordt aan de verschillende betrokken personen een waarde toegekend om vervolgens te kijken welke bestuurder het minste moeite moet doen om een bepaalde lifter op te pikken en af te zetten.

Sprint 2: User interface

In deze sprint moesten lifters en gebruikers daadwerkelijk met elkaar in contact gebracht gaan worden, door de SMS functionaliteit te implementeren. Een lifter stuurt hierbij een SMS met zijn huidige locatie en de locatie waar hij naar toe wil naar het systeem, dat vervolgens het ontvangen van dit bericht bevestigd. Vervolgens gaat het systeem op zoek naar bestuurders en berekent de scores (sprint 1). IVR (Interactive Voice Response) belt de bestuurder en vraagt of hij wil deelnemen, zo niet dan wordt de volgende bestuurder benaderd. IVR belt vervolgens naar de lifter en verbindt hem met de bestuurder, beiden worden vervolgens van het systeem verwijderd.

Sprint 3: Delivering running system

Uiteindelijk moest het systeem worden opgeleverd. Er is gezorgd voor een portable versie van het systeem zodat het makkelijk verplaatsbaar is en voor demonstratiedoeleinden. Het gerealiseerde systeem bestaat uit de volgende componenten:

  • Apache webserver
  • MySQL database
  • PHP scripts voor tests en aanpassingen van de database
  • JAVA code
  • IVR telefooncentrale
  • FLEX code voor monitoring

Conclusie

Dit project is zeer succesvol verlopen. Door goed teamwork, een enthousiaste klant en meetings die twee keer per week plaatsvonden was continue voortgang min of meer een garantie. Het proof of concept van het project is gerealiseerd, en de klant is onder de indruk van wat er bereikt is en wil het systeem op de markt gaan brengen.Het project is afgesloten met een mooie demo van het systeem tijdens de GiPHouse eindpresentatie in januari 2010.

GiPIBM

Uitgevoerd in het eerste semester van 2009 voor IBM.

Achtergrond en beschrijving

De DB2MC is een Management Console web applicatie voor IBM’s DB2 database server. Met deze management console kan een gebruiker queries uitvoeren en analyseren. In het GiPIBM project was het doel om de functionaliteit van DB2MC uit te breiden door de Design Advisor in DB2MC te integreren. Omdat DB2MC een PHP web applicatie is, was PHP tijdens het project ook de programmeerstandaard. Alle communicatie met IBM is via Mr. Kitman Cheung van IBM Canada gegaan. GiPHouse Technical Management heeft gezorgd dat er een DB2 server beschikbaar was voor het testen van het opgeleverde werk. Verder heeft IBM GiPHouse voorzien van een collaboration server met daarop Connections, Domino, Quickr en Sametime ter ondersteuning van dit en andere projecten.

Het hoofddoel van dit project was het opleveren van een werkende software applicatie. Deze applicatie is een web-based versie van de IBM Query Analyzer tool die reeds beschikbaar was in de Management Console van de IBM DB2 Database Server, met min of meer dezelfde functionaliteit. De opgeleverde GiPIBM applicatie bestaat uit een server die als een webserver wordt ingezet, waardoor de gebruikers het systeem door middel van een webinterface kunnen bereiken. De server is verbonden met een bestaande DB2 database waarin een gebruiker queries kan uitvoeren. Hiermee kan een gebruiker worden voorzien van data over het execution plan, prestaties en mogelijke stappen voor het optimaliseren van de uitgevoerde query.

Conclusie

Tijdens de uitvoering van het project is het projectteam tot de conclusie gekomen hoe belangrijk communicatie is. Door wat minder efficiente communicatie tijdens het begin van het project en moeilijkheden met stukken programmacode werd de totale planning van het project met 3 weken overschreden. Hierdoor is het creëeren van een gedeelte van de minder belangrijke functionaliteiten uit de requirements gehaald. Door hard werken is het projectteam er toch in geslaagd om een product op te leveren waar zowel GiPHouse als IBM tevreden over waren, en kon er zodoende toch worden teruggekeken op een succesvol project.

http://www-01.ibm.com/software/data/db2/ http://nl.wikipedia.org/wiki/IBM_DB2


About

GiPHouse is a unique student-run company that develops software and practices entrepreneurship at the Radboud University.

Social Links

Contact information

Toernooiveld 200, Room M1.0.13
6525 EC, Nijmegen
The Netherlands